Richtlijnen bij het fietsen in groep

Heb je een slechte dag? Doe geen kopwerk en/of vraag om minder snelheid.
Niet met je voorwiel naast een achterwiel komen, houd veilige afstand.
Daarom: Nooit plotseling op je trappers gaan staan of zijdelings uitwijken.
Niet plotseling remmen (b.v. gemiste afslag); liever de berm in sturen als dat kan.
Houd goed rechts op smalle wegen en bij onoverzichtelijke bochten.

Oversteken van kruispunten:
Wacht tot de hele groep tegelijk kan oversteken.
Blokkeer daarbij niet de linker weghelft; blijf op je plaats in de groep.
Voorste rijders: Rustig snelheid weer opbouwen.
Uitroepen en tekens: ( geef deze signalen ook door naar achter of voor in de groep )

Routekenners: Bijtijds de juiste weg aangeven bij kruising / splitsing:
“LINKSAF”, “RECHTSAF”, “RECHTDOOR”

Kruispunt bij voorkeur oversteken als de hele groep dat in één keer kan:
“STOP”, “VRIJ”

Kop- en staartrijders moeten waarschuwen voor naderend gevaar:

“LET OP” = onoverzichtelijke situatie, hond, kind, boom, richel, drempel, gat, etc.
“TEGEN” = tegemoet komende fietser(s) of voetganger(s).
“AUTO VOOR” = tegemoet komende auto.
“AUTO ACHTER = inhalende auto(s): deze auto(s) moet(en) zelfstandig beslissen of ze de groep inhalen, als een van onze fietsers een signaal geeft is deze verantwoordelijk, indien er zich een ongeval voordoet. (dus geen teken doen naar de achterop komende auto(s).
“ZIJWEG” = Let op: mogelijk dwarsverkeer.
“FIETSPAD” = Let op: maak vanaf nu gebruik van het fietspad.
“PAALTJES” = Let op.
“RITSEN” = ga achter elkaar fietsen (smal fietspad, tegemoet komend verkeer, etc.)
Elke linker persoon laat zich daarbij voorzichtig zakken achter zijn buurman (vrouw).
“LEK”, “PECH” = rustig uitvieren naar een veilige plek (bij lekke band of pech).
“RUSTIG” = Voorin niet zo snel optrekken of hard rijden, er is tijdelijk een man los.

Naast uitroepen zijn er ook waarschuwingstekens:

Hand omhoog (voorste man) = Vaart minderen.
Bij links of rechts afslaan arm extra hoog uitsteken.
Met de hand laag naast je zwaaien = Let op! Obstakel aan die kant.
Geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor !