Wegcode

Fietsers in groep

(art. 43bis)

De grootte van de groep

Groepen van minder dan 15 fietsers moeten dezelfde regels volgen als individuele fietsers.

Voor de deelnemers van groepen van minimum 15 tot ten hoogste 150 deelnemers, zijn er twee mogelijkheden:

 • ofwel volgen ze dezelfde regels als die voor individuele fietsers.
 • ofwel volgt de groep de regels voor fietsers in groep. In dit geval heeft de groep bepaalde mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen.

Als de groep uit meer dan 150 fietsers bestaat, moet hij opgesplitst worden.

Regels voor fietsers in groep

 • Gebruik van het fietspad is niet verplicht.
 • Met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Op een rijbaan zonder rijstroken mogen ze niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook (± 3 m) en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
 • Op een rijbaan met verschillende rijstroken, mogen ze uitsluitend op de rechterrijstrook rijden.

Wegkapiteins en begeleidende auto’s (regels van toepassing op fietsers in groep)

Van 15 tot 50 fietsers:

 • De groep mag vergezeld worden door minstens 2 wegkapiteins.
 • Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. Indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Van 51 tot 150 fietsers:

 • De groep moet worden vergezeld door minstens 2 wegkapiteins.
 • De groep moet door een begeleidende auto voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter.
 

Wegkapiteins:

 • De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Ze moeten minimum 21 jaar oud zijn en moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord «wegkapitein».
 • Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag minstens één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen door middel van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is, en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers terwijl de groep (met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen) oversteekt.
  C3.png
 • Als het kruispunt uitgerust is met verkeerslichten, mogen de groep en de begeleidende voertuigen het kruispunt enkel oversteken, als het licht op groen staat.

Begeleidende voertuigen:

 • Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder in het wit het symbool van een fiets.
  A51.png
 • Dit bord moet zodanig aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en op het voertuig dat de groep volgt, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomende verkeer.

Samengevat

GroepenWegkapiteinsBegeleide auto’s
Minder dan 15 fietsersWorden niet als een groep beschouwd
Van 15 tot 50 fietsersTen minste twee mogen (slechts één verboden)Één of twee mogen
Van 51 tot 150 fietsersTen minste twee verplichtTwee verplicht
Meer dan 150 fietsersWorden niet beschouwd als één groep
Mogen de wegkapiteins tijdens het oversteken het verkeer stilleggen?De groep moet zich aan de regels houden voor individuele fietsersDe groep gedraagt zich als een groep
Op een kruispunt met verkeerslichtenNEENNEEN
Op een kruispunt zonder verkeerslichtenNEENJA
Fiets in groep-bord begeleidende wagen

Copyright en bron = wegcode.be